Spritbilisme

DE FARLIGE ÅR

Der er heldigvis en positiv udvikling på vej, selvom unge er voldsomt overrepræsenteret i ulykkestatistikkerne. Færre unge mister livet i trafikken, og generelt sker der færre dødsulykker pga. for høj fart, alkohol og uopmærksomhed.

Læs artiklen ‘Unge, rusmidler og trafik‘ af Rådet for Sikker Trafik, Cowi og GODA
Promiller og risiko

0,2 – 0,49: Der er mindst 3 gange så stor risiko for at dø i en soloulykke i bil.

0.5 – 0,79: Der er mindst 6 gange så stor risiko for at dø i en soloulykke i bil.

0,8 – 0,99: Der er mindst 11 gange så stor risiko for at dø i en soloulykke i bil.

(Soloulykke: dvs. at der ikke er andre biler involveret i ulykken).

De syv farlige år

Når en 18-19-årig mand sætter sig bag rattet i en bil, er hans risiko for at blive dræbt i trafikken, på grund af manglende rutine, ca. 7 gange større, end hvis hans far gør det samme. Unge piger opvejer den manglende rutine ved at køre mere forsigtigt.

Alkohol og fart

Alkohol hæmmer funktionen i storhjernen, der fungerer som en kontrollerende instans eller en slags “opsynsmand”. Vi mister nogle hæmninger og slapper af. Hvis du sætter dig bag rattet, kører du derfor mere afslappet og hæmningsløst. Man bliver overmodig og kører ofte for stærkt. Mange ulykker skyldes en cocktail af alkohol og fart.

Fra 8. etage

Mange mennesker er bange for højder. Fart er vi derimod ikke så bange for. Vores hjerneskal kan klare et sammenstød med et træ (eller en bil) med en fart på næsten 30 km/t. Rammes vi af en bil med en fart på 50 km/t svarer det til at falde ned fra 4. etage. Kører bilen 80 km/t bliver vi ramt lige så hårdt, som hvis vi faldt ned fra 8. etage. Derfor burde vi have samme skræk for fart som for højder.

Ulykkesrisikoen stiger

Vores risiko for at køre galt er fordoblet allerede, når vi har en promille på over 0,5. Over 0,8 er den 3-doblet og over 1,5 10-doblet.

Se mere på sikkertrafik.dk

Det er IKKE kun er dig, det går ud over
Tænk bare på:

Dine forældre og søskende, der mister dig
Den person, du kører ned
Din kæreste eller venner, der er med i bilen

ALKOHOL PÅVIRKER SANSERNE

Kørsel og for meget alkohol er en farlig blanding, da alkohol stort set påvirker alle de sanser, vi bruger som trafikanter. Allerede ved 0,5 promille er din risiko for en trafikulykke næsten ti gange så stor.

Synet: Hvis du har drukket alkohol bliver dit syn dårligere i mørke og tåge. Blændes du af en modkørende bil går der længere tid end normalt, før dit syn er godt igen. Du kan også få tunnelsyn, hvis du har drukket alkohol. Det betyder, at det er svært at se, hvad der foregår i omkredsen af det område, du ser direkte på.

Reaktionsevnen: Hvis du har drukket alkohol, reagerer du langsommere, hvilket gør dig til en farlig trafikant.

Motorikken: Hvis du har drukket alkohol, bliver du mere klodset og har sværere ved at styre uden om andre. Bevægelser, som normalt er rolige, bliver mere voldsomme, fx når du skal dreje eller bremse.

Hukommelsen: Hvis du har drukket alkohol, bliver du mere glemsom. Det betyder, at du måske glemmer at blinke, når du skal dreje, at du glemmer at kigge i spejlene og overser vigepligten.

Realitetssansen: Hvis du har drukket alkohol, går det ud over din evne til at skelne mellem, hvad du tror, du kan, og hvad du i virkeligheden kan. Du kan tro, du er verdensmester, men ende med at blive den store taber.

FILM: EKSPERIMENTET

FILM: TURBO
Film om fest, jalousi og skyld.

DE SYV FARLIGE ÅR

Trafikeksperter taler om de syv farlige år i trafikken, nemlig den periode, hvor man tilhører aldersgruppen 18-24 år og i øvrigt er af hankøn.
Grunden til, at unge (mænd) er en særlig risikogruppe, kan sammenfattes i to ord: fartglæde og manglende rutine. Unge er desuden generelt mere risikovillige end voksne. En biologisk forklaring er, at vores hjerne først er færdigudviklet, når vi er i alderen 23 – 25 år.