ELEVKAMPAGNE

SOCIAL PEJLINGS KAMPAGNE
IT- og kommunikationsopgave for klassen

Generelt har unge (og forældre) en forkert opfattelse af alkoholkulturen på gymnasier, da de fleste tror, at andre unge drikker mere end de egentlig gør. Det har en forebyggende effekt på alkoholforbruget på skolen, hvis misforståelser bliver ryddet ad vejen, og det kommunikeres ud, at virkeligheden er bedre end sit rygte.

Vi mennesker pejler os nemlig ind efter andres adfærd og justerer vores egen adfærd efter den gruppe, vi gerne vil tilhøre.

FORUDSÆTNINGER

Vigtigste pointer, hvis du vil ændre en kultur:

Hvis du fokuserer på problemer – skaber du flere problemer.
Hvis du fokuserer på positiv adfærd – skaber du mere positiv adfærd. Derfor er det de gode historier, der skal findes frem og formidles.

Forudsætninger for en Social Pejling kampagne:

Der skal være diskrepans mellem elevernes opfattelse af virkeligheden og den faktiske adfærd.
Majoriteten skal overdrive problemerne og underdrive den positive/sunde adfærd.
Der skal være mindst 51 % med positiv adfærd.
Kilde: Evaluering af Aktiv Indsats på Knord Hillerød.Af Basen Hillerød SSP. Hillerød Kommune & Knord Hillerød.

METODEN

Social Pejling er baseret på ideen om, at menneskets adfærd er påvirket af de sociale normer. Forskning har vist, at mange forsøger at leve op til det, de tror, er andres forventninger til dem. Dog viser det sig ofte, at andres forventninger er præget af sociale overdrivelser. Det vil sige, at de fleste tror, at andre er mere risikovillige, end de selv er, og forsøger dermed at leve op til det.

Ved at arbejde bevidst med sociale overdrivelser i forhold til risikoadfærd som rygning og alkohol har det vist sig, at det er muligt at reducere sociale overdrivelser samt risikoadfærden hos unge [1].

[1] Ringstedforsøget, 2005, Balvig, Sørensen, Holmberg.

SURVEY

Lad klassen lave en undersøgelse blandt skolens elever fx med Kahoot*.

Spørgeskema

Hvor mange tror du, der dyrker sport dagligt?

Dyrker du selv sport dagligt?

Hvor mange tror du, der drikker hver weekend? 90 % – 80 % – 70 % – 60 % – 50 % – 40 % – 30 % – 20 % – 10 %

Drikker du selv hver weekend? Ja – Nej – Ved ikke – Drikker slet ikke.

Hvor mange tror du, der har været fulde den sidste weekend? 90 % – 80 % – 70 % – 60 % – 50 % – 40 % – 30 % – 20 % – 10 %

Har du selv været fuld den sidste weekend? Ja – Nej – Ved ikke – Drikker slet ikke.

Hvor mange tror du, der ryger dagligt?

Ryger du selv dagligt?

Hvor mange tror du, der synes det er en god idé at indtage hash?

Synes du, at det er en god idé at indtage hash?

* Kahoot:

Eleverne laver en undersøgelse på getkahoot.    Derefter logger skolens andre klasser ind på kahoot.it og besvarer spørgsmålene.

EKSEMPEL PÅ POSTERS

Med tallene fra dataindsamlingen udarbejdes budskaberne til posters, opslag eller andet:

X af alle elever på Y skole dyrker sport i fritiden
X % af alle elever på Y skole drikker ikke alkohol hver weekend
X % af alle elever på Y skole er røgfrie til dagligt
X % af alle elever på Y skole …..

Kilde: Evaluering af Aktiv Indsats på Knord Hillerød.Af Basen Hillerød SSP. Hillerød Kommune & Knord Hillerød.

Social Norms Marketing

Vi følger alle mere eller mindre de sociale normer i et samfund, da vi som sociale væsener er knyttet til gruppen.  De sociale normer i gruppen fungerer derfor som pejlemærke for vores adfærd.
Mange unge tror, at andre unge drikker mere end gør, og disse urealistiske forestillinger presser forbruget i vejret. En kampagne, der viser den faktiske adfærd, vil derfor fjerne en del af gruppepresset omkring rygning og alkohol.