LUK SAMFUNDET OP

Bogen ‘Luk samfundet op!‘ af Peter Brøndum og Thor Banke Hansen er målrettet samfundsfag C-niveau.

Bestilling af bog samt  inspiration til undervisning ses på: luksamfundetop.dk

Kapitel 3, Identitet i forandring,  omhandler bl.a. socialisation, hvad der bestemmer adfærden, sociale roller og identitet.

Kapitel 4, Samfund og individ, beskriver det senmoderne samfund med referencer til bl.a. Giddens og Ziehe samt Becks tanker om risikosamfundet.

Kapitel 5, Forskellige liv i Danmark, behandler bl.a. forskellige livsformer, Bourdieus kapitalbegreb og social udsathed.