IDENTITET

IDENTITETSDANNELSE

IDENTITET OG INTEGRITET

Aspekter ved unges identitetsdannelse.

KRONIK

“SHIT; HVOR ER MIT HOLDEPUNKT”

Mit fødselsdagsløfte til mig selv og mit enogtyvende år er, at jeg vil forvente mere af mig selv og min generation, end medier og politikere er i stand til.

DEN NYE UNGDOMSGENERATION

NY UNGDOMSGENERATION
Tag godt imod “Millennium-generationen, “Generation Y ” og andre begreber om nutidens unge. Ungdomsforskning  sætter spot på nutidens ungdomsgeneration og forsøger at blive klogere på noget af det, vi bare ikke forstår.

DIT VALG – DIT ANSVAR

MULIGHEDER OG RISICI I UNGDOMSLIVET

Hvad betyder det, at de unge oplever, at de selv står med ansvaret for at skabe deres eget liv? Hvad betyder det, at de selv skal kunne svare på spørgsmålene: Hvem vil jeg gerne være? Hvilket liv vil jeg gerne have?

INDIVID OG FÆLLESSKAB

INDIVID OG FÆLLESSKAB

I dag synes man med rette at kunne sige, at den moderne tilværelse har betydet en nærmest overudvikling af individualismen som en følge eller konsekvens af opløsningen af de traditionelle fællesskaber.

LUK SAMFUNDET OP

IDENTITET I FORANDRING

Bog samt  inspiration til undervisning ses på: luksamfundetop.dk

IDENTITET

Vi lever i et samfund med et væld af muligheder for forskellig livsførelse. De stærke unge formår at få det bedste ud af de mange muligheder. De kan bevæge sig som nomader fra det ene tilbud til det andet og skabe deres eget liv ud fra de utallige muligheder, som det moderne samfund har skabt. Men de svagere unge kan have sværere ved at navigere mellem de mange tilbud og risikerer derfor at bukke under og mistrives.
Valgmulighederne synes af forskellige grunde alligevel ikke opnåelige for disse svage unge. For nogle unge får alkohol en funktion som selvmedicinering, mens det for andre er en markør for at træde ind i voksenlivet.