SIDEN ER VED AT BLIVE OPDATERET

ELEVKAMPAGNE

LAV ET REALITY CHECK

Lad eleverne indsamle data og afliv urealistiske myter.

Unge i dag drikker mindre end for fem år siden, så virkeligheden er bedre end mange tror.

UNDERVISNING

UNDERVISNINGSMATERIALE

Kortfilm og andre materialer til enkeltfags- eller tværfaglige emner.

Alkohol belyses ud fra biologiske, kulturelle, samfundsmæssige og psykologiske vinkler.

FORÆLDRE

FOLDER TIL FORÆLDRE

Som forælder kan man sætte grænser og lære dem om alkohol.

Det er en del af ungdomslivet at prøve grænser af – men unge har stadig brug for forældre.

UNDERVISNINGSMATERIALER

ALKOHOL OG KROPPEN

Hjernen, immunforsvar og andet

Alkohols påvirkning af kroppen

FESTKULTUR

Film om alkoholkultur

Artikler om festkultur

Reflektionsopgaver

IDENTITET OG UNGDOMSKULTUR

Film om ungdomskultur

Identitet

Ungdomskultur og risikoadfærd

SOCIAL PEJLING OG STATISTIKKER

Social pejling

Unges alkoholforbrug

Elevkampagne

I ØVRIGT

Film om fart, jalousi og skyld

Alkohol i litteraturen

Elevflyer

VIDEOER

Unge og forskere om alkoholkultur

Unge og forskere om ungdomskultur

Eksperiment om spritbilisme

Film om fart, jalousi og skyld